Tuesday, April 17, 2018

Canon E510 เครียร์ซับหมึก Error P07 P08

Post oleh : itOK | Rilis : 11:33 PM | Series :
Canon E510 ซับหมึกเต็ม ขึ้น P07 P08
Canon E510 ซับหมึกเต็ม ขึ้น P07  P08
 การใช้งาน Printer Canon E510   เมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่ง การพิมพ์งานก็จะมีปัญหา การเคลียร์
ซับหมึก เราจำเป็นต้องปิดการแจ้งเตือนเพื่อให้เครื่องพิมพ์กลับมาใช้งานได้ปกติ

โดยเราต้องมีโปรแกรมในการเคลียร์ซับหมึกก่อน  Service Tools จากนั้นทำตามขั้นตอน

ขั้นแรก ให้เข้า  service Mode
  - กดปิดเครื่องพิมพ์ (รอไฟปุ่ม On ดับสนิท)
  - ใช้นิ้วมือทั้ง 2 ข้าง กดปุ่ม On และ Stop/Reset พร้อมก้น ค้างไว้
  - ปล่อยนิ้วที่ปุม Stop/Reset และกดซ้ำที่ปุ่มจนครบ 5 ครั้ง จึงปล่อยมือทั้ง2ออกพร้อมกัน
  - เครื่องจะเข้าสู่ "เซอร์วิส โหมด" (พร้อมเคลียรฺ์ซับหมึก) จะเห็นไฟสีเขียวกระพริบที่ A4 Plain Paper เท่านั้น
  - เปิดโปรมแกรม ServiceTool  โดยการแตกไฟล์ จนได้หน้าต่างสุดท้าย (ตามรูป) และทำการเคลียร์ต่อไป
  - ในส่วนของ Clear Ink Counter เลือก Main_Black  แล้วคลิก Set
     ( ปรากฎหน้าต่าง "A Fuction was Finished" ให้คลิก OK.)
  - ในส่วนของ Ink Absorber Counter เลือก Main_Color  แล้วคลิก Set
      (ปรากฎหน้าต่าง "A Fuction was Finished" ให้คลิก OK.)


เครื่องพริ้นเตอร์ จะพิมพ์รายงานการเคลียร์รีเซ็ทออกมา 1 บรรทัด

รอเครื่องหยุดทำงาน
จึงปิด แล้ว  เปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ก็สามารถพิมพ์งานได้ตามปกติ

google+

linkedin

dd